Fylls i vid retur av varor

Fyll i detta formulär om du behöver returnera en eller flera artiklar. Då kan vi hantera din retur lättare och snabbare.
När du skickar tillbaka varan, kom ihåg att bifoga en anteckning med ditt beställningsnummer i paketet så att vi kan hitta dig i vårt system.

OBS: Av livsmedelssäkerhetsskäl får vi inte ta tillbaka mat, inklusive energiprodukter.