Har du problem med din Hövding 3?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna:

Batteritiden är för kort?

Se till att du har den nyaste versionen av BLE-firmware installerad. Den installeras via Hövding-appen.
Följ app-guiden på Hövdings hemsida: https://hovding.com/se/guide-till-hovdings-app/

  • Kontrollera att den senaste versionen av BLE-firmware visas i Hövding-appen. I övre högra hörnet av Hövding-appen finns ett kugghjul, där du hittar inställningar och information om BLE-firmware.
  • Uppgradering av Hövdings BLE-firmware till den nyaste versionen löser problemen, exempelvis att batteriet till Hövding laddas ur för snabbt. Efter uppgraderingen behöver du bara ladda upp och använda Hövding i enlighet med manualen (https://hovding.com/se/manual/)
  • Se alltid till att hålla Hövding-appen uppdaterad via App Store eller Google Play (beroende på din kundtelefon).

Min Hövding vill inte laddas upp?

  • Hövding 3 måste laddas upp med den kabel som kom i lådan tillsammans med Hövding, eller en USB-kabel av liknande standard (USB-C till USB-A). De kan inte garantera att uppladdningen fungerar med andra typer av kabel, exempelvis USB-C till USB-C eller bärbara kablar/laddare.
  • Kontrollera om den laddar genom att ansluta Hövding till ett uttag med hjälp av den medföljande USB-C till USB-A-kabeln och en extern laddare. Hövding laddas korrekt om Back-LED blinkar grönt (ytterligare information finns i manualen: https://hovding.com/se/manual/). Försök med att ladda din Hövding minst 2 timmar eller mer.

Min Hövding-app registrerar inte mina resor?

  • Du hittar mer hjälp på Hövdings hemsida: https://hovding.com/se/faq/hovding-3/
  • Hövding 3 och Hövding App är två separata produkter. Det betyder att Hövding 3:s säkerhet och funktionalitet inte är beroende av Hövding-appen som registrerar dina resor. Du behöver inte använda Hövding-appen för att köra med Hövding. Den enda gången Hövding App är nödvändig är när en ny uppdatering av Hövdings firmware är tillgänglig.

OBS! Om inget aktiveringsljud spelas upp och front- och back-LED-lamporna blinkar rött när aktiveringssystemet är på, är Hövding permanent avstängd. Detta sker när ett internt fel uppstått och hindrar användaren från att använda en defekt Hövding.

Kontakta kundtjänst om detta är problemet.

Reklamationsformulär

Hos Hövding vill man gärna veta vad som har hänt.
Fyll i och skicka in detta formulär till oss och vänta på svar.

Hämta reklamationsformulär